top of page

Urakuvastin, jotta muuntuva urasi olisi parempi

Urakuvastin kuva 4pieni_edited.jpg

"Kerro, kerro kuvastin,
mihin vielä tähtäisin."

Ammattilaisille suunnattu

Ammattilaisen uraohjaus on suunnattu henkilöille, joilla on ammatillista koulutusta tai työssä hankittua kokemusta jollakin alalla, ja jotka kokevat hyötyvänsä ohjauksesta muuntuvan uransa käänteissä.

Voit osallistua uraohjaukseen yksityishenkiönä, työpaikkasi järjestämänä työhyvinvointivalmennuksena tai muutosneuvottelujen yhteydessä.

Uraohjaus toteutetaan henkilökohtaisena tai pienessä (max 3) henkilön ryhmässä.

Urakuvastin auttaa sinua havaitsemaan mahdollisuutesi

Pohditko tulevaisuuttasi, uramahdollisuuksiasi tai ammatin vaihtoa? Urakuvastin auttaa sinua luotaamaan itsellesi parhainta tulevaisuutta ja työuraa.

Urakuvastin on ohjausprosessi, jossa erilaisten menetelmien avulla luodaan näky mahdollisista tulevaisuuden skenaarioista ja itsestäsi niissä.

 

Tulevaisuuden kuvasta luodaan askeleet, joiden avulla unelmasi voi toteutua.

Tervetuloa kokemaan Unelman ja seitsemän maallisen tarina ja luomaan omaasi!

Tulevaisuuteen suuntava

Urakuvastin poikkeaa muista uraohjauspalveluista  siinä, että ohjattavan tavoitteet hahmottuvat oman henkilökohtaisen osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden lisäksi tulevaisuuden skenaarioiden pohjalta.  Ohjauksessa tarkastellaan millaisia tulevaisuuden näkymiä yhteiskunnalla, omalla ammattikunnalla tai työyhteisöllä voi olla, millaisia mahdollisuuksia nämä näkymät avaavat ohjattavalle ja  millaista tulevaisuutta ohjattava haluaa olla luomassa. Unelmointi on osa ohjausta.

 

Lopputuloksena muotoutuva urapolku on synteesi tulevaisuuden tarkastelusta ja ohjattavan itsetutkiskelusta, joissa hyödynnetään monenlaisia inspiroivia menetelmiä.

Monimuotoisesti toteutettu

Ohjaus rytmittyy verkossa toteutettavan itsenäisen työskentelyn ja siihen nojaavien ohjauskeskustelujen vuorotteluna.

 

Itsenäinen työskentely oppimisalustalla tarjoaa virittävää tietoa, testejä ja tehtäviä. Niiden avulla ohjauksessa tunnistetaan tehokkaasti ohjattavalle oleellisia asioita.

Ohjauskeskustelut toteutetaan  kasvotusten tai kokoustyökalun välityksellä verkossa.

Uraohjauksen kesto vaihtelee osallistujien tarpeiden mukaan. Jokaiselle muodostuu omanlainen tutkimusmatka omaan tulevaisuuteen.

bottom of page